סיפורו של "השתול" עו"ד איתן עדי שהתחזה להומלס ונשלח ל- 30 יום ברחוב – העובדת הסוציאלית מלשכת רווחה תל אביב טרטרה אותו וסירבה לעזור לו

האם מדינת ישראל היא מדינת רווחה? האם מדינת ישראל ראויה להיות חברה בארגון המדינות המפותחות כאשר בפועל המציאות היומיומית בישראל קרובה יותר למציאות הקיימת במדינות

בשביל מה קורעים גם ילדים מהאיטי ומביאים לארץ "הקודש", אם פה אין אומנה, ועוד מגרשים ילדי זרים שנולדו וגדלו פה?

בשביל מה קורעים גם ילדים מהאיטי ומביאים לארץ "הקודש", אם פה אין אומנה, ועוד מגרשים ילדי זרים שנולדו וגדלו פה? רשויות הרווחה חטפו ילד עקב

הגיהינום של אחים בריאים שנשלחו למעון מקי"ם למפגרים של משרד הרווחה, שם נאנסו על ידי מדריכים וחוסים – משרד הרווחה ידע ולא עצר את הזוועה

הגיהינום של אחים בריאים שנשלחו למעון מקי"ם למפגרים של משרד הרווחה, שם נאנסו על ידי מדריכים וחוסים – משרד הרווחה ידע ולא עצר את הזוועה