יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה עשה שימוש פסול ונפסד במשרתו תוך שימוש לרעה בכוח המשרה וניצול התפקיד לרעה על מנת לסתום פיות ולהלך אימים על עיתונאית


במהלך חודש מאי 2014 חשפו העיתונאים מוטי לייבל ולורי שם טוב סקופים עיתונאיים נגד יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה, בהם נחשף מידע על עיקולים שהוטלו על המנכ"ל סילמן בשל חובות בלתי מוסדרים לעיריית כפר סבא, עיריית רמת השרון, עיריית הרצליה, משרד עוה"ד, כביש 6, ועד הבית. החובות נצברו לאורך תקופה ארוכה ויוסי סילמן סירב לשלם את חובותיו.

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה - תמונות הזויות של מנכל משרד הרווחה ההזוי - במקום לטפל בילדים ובהורים נפגעי משרדו - הוא עסוק בתנועות גוף הזויות

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה – תמונות הזויות של מנכל משרד הרווחה ההזוי – במקום לטפל בילדים ובהורים נפגעי משרדו – הוא עסוק בתנועות גוף הזויות

להלן קישורים לסקופים שפורסמו:

בתגובה לחשיפות הנ"ל, שפורסמו על בסיס עיתונאי ומכוח תפקיד עיתונאי, עשה המנכ"ל שימוש נלוז ומופקר בתפקידו, ופרסם באתר הפייסבוק סטטוס נגד האם לורי שם טוב וילדיה. הפרסום ע"י מנכ"ל משרד הרווחה מהווה עבירה חמורה. שכן, על פי החוק – נאסר על עובד מדינה לעשות שימוש במידע המובא בפניו, מתוקף תפקידו, לצרכיו האישיים, קל וחומר כאשר מדובר במנכ"ל משרד הרווחה, האמור לשמור בסודיות פרטים בעניין קטינים ומצבם האישי.

למעלה מכל ספק: חומרת הפרסום בפייסבוק של יוסי סילמן עולה מחמת זאת שהפרסום בוצע על ידי מנכ"ל משר הרווחה, בכבודו ובעצמו. ילדי הם הוצגו והוגדרו ברשת הפייסבוק כילדים ביסכון על ידי מנכ"ל משרד הרווחה, האמור לגונן עליהם ולשמור על פרטיותם. רק כדי לסבר את עיני הקורא, יוער, כי ילדיה של האם אינם ילדים בסיכון.

אתמול, 15/6/14, גרם יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה למעצר שווא של העיתונאית לורי שם טוב, תוך שהוא נותן הוראה למשטרת מרחב דן לבצע תנאי שחרור בערובה בניגוד לחוק.

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה עשה שימוש פסול ונפסד במשרתו, תוך שימוש לרעה בכוח המשרה וניצול התפקיד לרעה, הכל על מנת לסתום פיות ולהלך אימים נגד עיתונאים בניגוד חמור לחוק.

להלן מכתבו של עו"ד פנחס (פיני) פישלר למשטרת מרחב דן:

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

 

 

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

קישורים:

מוטי לייבל מוביל חברתי קורא לאשר גרוניס להתפטר לאחר שכשל בתפקידו לשפוט משפט צדק


מוטי לייבל מוביל חברתי קורא לאשר גרוניס להתפטר לאחר שכשל בתפקידו לשפוט משפט צדק

הפגנת הורים נגד חטיפת ילדיהם בכנס פרידה לנשיאה הילה גרסטל בראשות אשר גרוניס

בית ציוני אמריקה, 8/6/14

מוטי לייבל, מוביל חברתי:

אשר גרוניס שופט בית משפט עליון במדינת ישראל, ציפי לבני שרת המשפטים של מדינת ישראל, תפקחו את העיניים שלכם. מספיק לדאוג לתפקידים, מספיק לדאוג למסיבות.

יש פה רוע במדינה הזו והוא יכול להיעצר אצלכם במערכת המשפט. אבל מערכת המשפט שלכם מושפטת. כל מה שמעניין אתכם זה מי ישב בכסא של מי.

אשר גרוניס רוצה למנוע מהורים להפגין, את הזכות הלגיטימית להפגין שיחזירו להם את הילדים שלהם. אשר גרוניס תפסיק להיות חותמת גומי של הרווחה, מספיק להיות חותמת גומי של השופטים שלך. אנחנו מתחילים לחשוב שאתה לא מתאים להיות שופט בית משפט עליון במדינת ישראל, ואם אתה לא מוכן לטפל בעם, הגיע הזמן שתתנפנף מהכסא שאתה מחמם אותו, כי צדק אתה לא יודע לעשות. צדק זה ממך והלאה.

קישורים:

אנט גולד סבתא לתאומות חטופות משרד הרווחה לא מאפשר להורים לגדל ילדים


אנט גולד סבתא לתאומות חטופות משרד הרווחה לא מאפשר להורים לגדל ילדים

הפגנת הורים נגד חטיפת ילדיהם בכנס פרידה לנשיאה הילה גרסטל בראשות אשר גרוניס

בית ציוני אמריקה, 8/6/14

אנט גולד, סבתא לתאומות חטופות השוהות בכפיה במרכז חירום ויצ"ו הדסים אבן יהודה.

לא כל הסיפורים זה אותו דבר. יש ויש. אנחנו לא קיבלנו ספר מתי ילדים באים לעולם. לא קיבלנו ספר כשהיינו בהיריון 9 חודשים, אבל ברוך השם כשרוב הילדים באים הכל בסדר, אבל הרווחה לא רוצה שהכל יהיה בסדר, הם רוצים למלא את הפנימיות, את מרכזי החירום, לסמם את הילדים בסמים פסיכיאטריים.

בושה וחרפה! השיבו את הילדים בחזרה.

אנט גולד היא סבתא פעילה נגד הוצאת ילדים בכפיה ממשמורת ההורים. היא עלתה עם משפחתה לארץ הקודש, ומה רבה היתה אכזבתה כשגילתה שהדבר היחידי הקדוש בארץ הוא כסף. מדינת ישראל סוחרת בילדים לצרכי מילוי פנימיות ומוסדות הרווחה וחטפו את נכדותיה מהן היא מנותקת כבר שנה.

קישורים:

פרשת עבירות המין בדרום: עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה


פרשת עבירות המין בדרום - עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה

פרשת עבירות המין בדרום – עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה

פרשת עבירות המין בדרום: עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה

היועצת המשפטית במשרד הרווחה הורתה לא לפתוח בחקירה

היועצת המשפטית במשרד הרווחה הורתה לא לפתוח בחקירה

יועצת משפטית במשרד הרווחה הורתה: לא להתלונן למשטרה

יועצת משפטית במשרד הרווחה הורתה: לא להתלונן למשטרה

ברווחה ידעו על מצבה ולא עשו כלום

ברווחה ידעו על מצבה ולא עשו כלום

האמת על הוצאת ילדים מבתים נורמטיביים על ידי משרד הרווחה – 17,000 ש"ח עבור כל ילד לחודש! לכו בעקבות הכסף…


האמת על הוצאת ילדים ממשפחות נורמטיביות על ידי שירותי הרווחה - לכו בעקבות הכסף

האמת על הוצאת ילדים ממשפחות נורמטיביות על ידי שירותי הרווחה – לכו בעקבות הכסף

17,000 ש"ח לחודש !

חטיפות ילדים במדינת ישראל ע"י עובדות סוציאליות -

רבבות ילדים נעקרים מבתיהם בישראל ע"י הרווחה. ממשפחות נורמטיביות, כאשר רוב המקרים הם על רקע מוחלשות כלכלית וחברתית של ההורים. במקום לסייע למשפחות בתוך הבית ובקהילה ממהרים לעקור ולנתק ילדים מרשות הוריהם. דבר הגורם לטראומה ולנזק בלתי הפיך לילד ולמשפחתו ולכל החיים. לעיתים הם נלקחים לכל החיים לאימוץ סגור הרסני ונפשע או שמוצאים לאומנה ולפנימיות מופרטות שם הם חשופים ובסיכון לפגיעות פיזיות ומיניות. זהו אסון אישי וחברתי רחב מימדים שמשפיע לא רק על המשפחות האלו, אלא על כולם, על כל אחד ואחת מאיתנו, ועל החברה בה אנו חיים.

17,000 ש"ח לחודש ! שהם 204,000 ש"ח לשנה עבור ילד! (כן על חשבוננו על חשבון משלם המיסים) מרוויחים על כל ילד שמוצא מביתו למרכז חירום מופרט, לפנימיות מופרטות, הרבה אנשים מרוויחים הון עתק על כל ילד, ובישראל עפ"י הרווחה מעל 10,000 ילדים נמצאים מחוץ לבית במוסדות מופרטים ובאומנה וכו.

ישנם אמהות שהעובדות הסוציאליות לקחו להן 4 ילדים! כלומר אנו משלמים 816,000 ש"ח לשנה עבור הילדים של האמא האחת הזו, במקום לעזור לה לגדל אותו בהרבה הרבה פחות!

תקציב משרד הרווחה עבור הוצאת ילדים מביתם הוא מילארדים! במקום לקצץ את התקציב הזה של ההשמה החוץ ביתית ולהעביר אותו לטיפול ועזרה למשפחה בתוך הבית בקהילה, יוצרים אסון חברתי רחב מימדים וטרגדיות אישיות.

תעריפי החזקה מעונות/מרכזי חרום משרד הרווחה

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם


לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם

מידי שנה תולש משרד הרווחה אלפי ילדים מהורים מוחלשים בבתי משפט, בדלתיים סגורות ללא ראיות כשהשופטים משמשים חותמות גומי לועדות החלטה דורסניות ומשפילות הרומסות את זכויות הילדים והוריהם, המתנהלות ללא סדרי דין, ללא ראיות כשסביב השולחן יושבים "מומחים" תאבי בצע של משרד הרווחה המדברים בשפה אחת ודברים אחדים כנגד הורים וילדיהם לצרכי סחר בילדים. כדי להצדיק את הפשעים נגד האנונושת שמבצעים רשויות הרווחה, מוכר משרד הרווחה סיסמאות ריקות מתוכן כגון: "עבודת קודש", "טובת הילד" ורודף את העיתונאים והבלוגרים שחושפים את פשעיו הנתעבים.

הילדים מופקרים במסגרות מופרטות חוץ ביתיות, ללא זכויות, חווים התעללות, אונס והזנחה – ואין מושיע. הפניות המרובות לשר הרווחה מאיר כהן, ומנכ"ל משרדו יוסי סילמן, נתקלים באזניים ערלות.

לימור לבנת החליטה להצטרף למאבק להשבת הילדים החטופים.

מתוך הקמפיין של השרה לימור לבנת:

ילדות הן לא מוצר!!!

אסור לשתוק!!!

276 ילדות ניגריות יצאו לפני חודש לבית ספרן – ולא חזרו. ארגון מוסלמי קיצוני, בשם בוקו חרם ("השכלה מערבית היא אסורה") חטף את הנערות מבית הספר כדי למכור אותן לתעשיית המין על מנת לממן קניית נשק לארגון. הארגון מתנגד באופן נחרץ להשכלת נשים ולחינוך מערבי, בטיעון שזה מנוגד לאסלאם.

ארגון אמנסטי התריע בפני השלטונות הניגריים כמה ימים לפני החטיפה על כוונותיו של ארגון הטרור, אך הן העדיפו לעצום את עיניהן.

אני קוראת לכולם להצטרף לקמפיין ולעלות גם תמונות.

יש לאמור בקול ברור ושאינו משתמע לשתי פנים: הגיע הזמן להחזיר את הילדות הביתה!

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם

- לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם.JPG הודעה

– לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם.JPG הודעה

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם - תגובות

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם – תגובות

קישורים:

צביקה בינדר פעיל חברתי: אני רוצה שבית המשפט לענייני משפחה יוריד את החותמת גומי מפקידת סעד – מחאת הורים מול בית ראש הממשלה להשבת ילדים חטופי רווחה


צביקה בינדר פעיל חברתי: אני רוצה שבית המשפט לענייני משפחה יוריד את החותמת גומי מפקידת סעד – מחאת הורים מול בית ראש הממשלה להשבת ילדים חטופי רווחה

8/5/14 הפגנת הורים מול בית ראש הממשלה נגד חטיפת ילדים מהוריהם, רח' שד' רוטשילד פ' הדר, קיסריה.

צביקה בינדר, דור שני לניצולי שואה, פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים:

משרד הרווחה הפך את הבן שלי לפושע.

אני רוצה שבית המשפט יוריד את החותמת גומי מפקידת הסעד.

מדינת ישראל סוחרת בילדים מאז קום המדינה.

רשויות הרווחה והמשפט הן מערכות אטומות. מערכות עם כוח דמיוני בלתי מוגבל. הם לא מקשיבים, לא שומעים. החלטות וועדת החלטה מתקבלות בבית המשפט כפסק דין סופי.

השופטים הם חותמות גומי על המלצות פקידות הסעד.

רשויות הרווחה חוטפות ילדים והמצב מחמיר ונהיה גרוע יותר. הסמכויות של העו"ס הולכות וגדלות, מספר המוסדות הולך וגדל, הגיוון של המוסדות הולך וגדל ומכל זווית שלא תסתכלו הדברים מחמירים.

צביקה בינדר ופעילים חברתיים נוספים נמצאים בקבוצת הפייסבוק הפתוחה "זעקת האימהות"

https://www.facebook.com/groups/crymothers

קישורים:

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

מוטי לייבל פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים דורש מראש הממשלה להחזיר את הילדים החטופים הביתה


מוטי לייבל פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים דורש מראש הממשלה להחזיר את הילדים החטופים הביתה

8/5/14 עצרת מחאה מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה – להשבת הילדים החטופים לביתם.

מוטי לייבל, פעיל חברתי למען זכויות ילדים והורים, דורש מראש הממשלה להחזיר את הילדים החטופים הביתה.

הוצאת ילדים מביתם נעשית ממניעים כספיים כשעובדים סוציאליים גוזרים קופון על כל ילד שהם מוציאים מביתו ומתוגמלים כספית על סחר בילדים.

עובדה היא שהוצאת ילדים נעשית מאוכלוסיה מוחלשת שלא יכולה להתנגד להליכים הבלתי חוקיים של רשויות הרווחה.

בסרטון תוכלו לראות את עובד ביתו של ביבי סוגר את החלונות. הרעש של המוחים הטריד מנוחתו, לא העובדה שעשרות הורים מנותקים מילדיהם.

קישורים:

עדות האמא א' ה' על חטיפת ילדיה בידי משרד הרווחה – הפגנה מול בית ראש הממשלה

הפגנת זעקת האמהות מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים החטופים

רווחה פושעת - מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

רווחה פושעת – מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

רווחה פושעת - מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

רווחה פושעת – מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

מוטי לייבל פעיל חברתי למען זכויות ילדים והורים - מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

מוטי לייבל פעיל חברתי למען זכויות ילדים והורים – מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

מוטי לייבל פעיל חברתי למען זכויות ילדים והורים - מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

מוטי לייבל פעיל חברתי למען זכויות ילדים והורים – מחאת הורים מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה להשבת הילדים חטופי הרווחה להוריהם

נחמה דר פעילה חברתית ערב יום השואה במחאה מול בית ראש הממשלה בירושלים: "החזירו לאמא את התינוקת שלה"


נחמה דר פעילה חברתית ערב יום השואה במחאה מול בית ראש הממשלה בירושלים: "החזירו לאמא את התינוקת שלה"

נחמה דר, פעילה חברתית נגד הוצאת ילדים מהוריהם, ערב יום השואה, קראה את המילים:

"תושבת י-ם נעצרה באילת בחשד שחטפה את בתה התינוקת ממשפחת אומנה

אישה מירושלים נעצרה בחשד שחטפה את בתה בת הארבעה חודשים ממשפחת אומנה.

בתום סריקות של המשטרה נמצאה האישה בדירה באילת.

התינוקת הועברה לטיפול הרווחה."

העיתוי של הכתבה, אתמול ערב יום השואה, לא נתנו מנוח לנחמה דר. היא סבתא לנכדים, אישה פעילה, שכל חייה עשתה טוב למען החברה. ערב יום השואה, שעת לילה מאוחרת עמדה נחמה דר מול בית ראש הממשלה בירושלים וצעקה מהמיית לבה:

אתה חוטף תינוקת. תינוקת קטנה. תחזירו את התינוקת הביתה.

מספיק לחטיפות ילדים."

מאבטח ביקש למנוע מנחמה דר למחות ואמר לה את לא יכולה להפגין בלילה. נחמה דר ענתה:

"אפשר להפגין גם בלילה.

עכשיו קיבלתי את ההודעה שחטפו ילדה, תינוקת.

אתה רוצה לישון? גם האמא הזו רוצה לישון עם התינוקת שלה. אתה רוצה להזמין משטרה? תזמין משטרה.

תחזירו את התינוקת הביתה. הביתה.

די לחטיפות הילדים במדינת היהודים.

תפסיקו את השואה הזו.

די. מספיק !"

לדבריה, מדינת ישראל היא אולי חלק מן העולם המערבי, אולם היא מדינה שאיבדה את החמלה. מדינת ישראל מאפשרת לפקידים במשרד הרווחה לקחת ילדים מהוריהם ולא לאפשר להם לגדל את ילדיהם.

איך הגענו למצב שבו אמא נאלצת "לחטוף" את התינוקת שלה? שואלת נחמה, ולא מקבלת תשובה. משרד הרווחה משתמש באמהות וילדיהן בבחינת תרנגולות המטילות למוסדות הרווחה ביצי זהב, עשרות מיליארדים מידי שנה זורמים במוסדות, פנימיות ואומנות הרווחה. מדינה המאפשרת למשרד הרווחה לבזבז 700 אלף ש"ח על יח"צנות לצורכי סחר בילדים, המרוויחים כל כך הרבה על חשבון אמהות מוחלשות כשהסיבה היחידה ללקיחת הילדים מהאמהות הללו היא עוני ותו לא, כשמשרד הרווחה משמיץ את האמהות, מעליל נגדן עלילות שווא ומעלה טענות מרושעות, ללא בסיס, כמו "האמא צרכה סמים", "האמא חסרת כשירות הורית", היא מדינה מושחתת לא פחות ממדינות העולם השלישי. אולי אפילו יותר.

בחושך לבד מול בית ראש הממשלה - מחאתה של נחמה דר פעילה חברתית להשבת תינוקת לזרועות אמא

בחושך לבד מול בית ראש הממשלה – מחאתה של נחמה דר פעילה חברתית להשבת תינוקת לזרועות אמא

קישורים:

פרופ' אסתר הרצוג בתוכנית 'איזו מדינה' בענין מסקנות ועדת סילמן: חברי הוועדה הם אנשי משרד הרווחה אז זה די מבטיח שהמסקנות שהתקבלו נוחות למערכת


פרופ' אסתר הרצוג בתוכנית 'איזו מדינה' בענין מסקנות ועדת סילמן: חברי הוועדה הם אנשי משרד הרווחה אז זה די מבטיח שהמסקנות שהתקבלו נוחות למערכת

פרופ' אסתר הרצוג - מסקנות ועדת סילמן כשחבריה הם ממשרד הרווחה מבטיחה שהתוצאות יהיו נוחות למערכת

פרופ' אסתר הרצוג – מסקנות ועדת סילמן כשחבריה הם ממשרד הרווחה מבטיחה שהתוצאות יהיו נוחות למערכת

איזו מדינה ערוץ 2, אפריל 2014.

יותר מעשרת אלפים ילדים מוצאים מבתיהם ומנותקים מהוריהם בכל שנה על ידי רשויות הרווחה לעיתים שלא לצורך.

משפחות רבות נותרו עד עתה חסרות אונים מול החלטות העובדים הסוציאליים.

בתחילת מרץ 2014 פורסמו מסקנות מנכ"ל משרד הרווחה, יוסי סילמן, שבדקה כיצד ניתן לשפר את הטיפול בנושא.

חנה סלוצקי חברת ועדת סילמן:

"מה שנעשה היום הוא בהחלט בסדר ורק צריך להוסיף דברים נוספים. העובדים הסוציאליים נמצאים תחת מכבש של אלימות ושל יציאה נגד אנשים מסוימים".

פרופ' אסתר הרצוג – הבעיה מתחילה מהוועדה עצמה. הוועדה עצמה רוב חבריה הם בעצם אנשים מתוך המערכת, אז זה די מבטיח שהמסקנות שיתקבלו יהיו מסקנות שהן נוחות למערכת.

הבעיה השנייה היא שהוועדות האלה הן פשוט חסרות טעם. אין להן כמעט שום ערך. אם נביא בחשבון שב- 2002 היייתה ועדה נוספת, דומה, שהוקמה ממניעים די דומים, על רקע לא הייתי אומרת "רחשי הציבור", אני הייתי אומרת "זעם בציבור". זעם מאוד עמוק של משפחות, הורים ופעילים חברתיים, כמוני.

הוועדה ההיא, שהוקמה על ידי השר דאז שלמה בניזרי, הגיעה למסקנות, לפי דעתי, יותר ממוקדות, יותר ברורות, עם עבודה מסודרת מקצועית, לאורך שנה, עם פרוטוקולים ועם המלצות מאוד ברורות, מה שלא יושם בסופו של דבר; למעט שינוי השם של ועדות ההחלטה, אלה הוועדות שמחליטות על הוצאת הילדים, שינו את השם לאיזה שם יותר נחמד כמו, אני יודעת, הועדה לטיפול ולהערכה או משהו מעין זה.
אבל שום דבר לא יושם, ולא במקרה, משום שמי שנכנס אחר כך עם חילופי השלטון, היה זבולון אורלב שהוא פוליטיקאי מיומן וטוב והוא דאג לכך שכל המסקנות המשמעותיות שהחשובה ביניהן הייתה הקמת ועדות ערר, שאליהן הורים שיש להם טענות יוכלו לפנות כדי לערער על ההחלטות של הוצאת ילדיהם מהבית.

בתור פעילה למעלה מעשרים שנה בנושא, אין דבר שלא ניסיתי אותו כדי להגיע, להגיב, להציע, בדרך של דיבור או בדרך של כתיבה פובליציסטית, בכל דרך שהיא.

אנחנו מדברות פה על מערכות אטומות, מערכות שיש להן כוח שהוא פשוט, כמעט, הייתי מרשה לעצמי לומר, דמיוני.

הם לא מקשיבים. הם לא שומעים. ההחלטות של הוועדות שמגיעות לבתי המשפט הן החלטות שאחר כך השופטים מקבלים אותן. הן למעשה… כלומר, יש כאן חותמת גומי, על ההמלצות הללו של פקידות הסעד.

אנחנו ניסינו כמה פעמים לתת הצעות כדי לפתור את העניין, לתת מענה אלטרנטיבי שהילדים יישארו בקהילה. אנחנו התגייסנו הפעילות והפעילים של עמותת עלי"ה. הצענו את עזרתנו להיות משפחות מלוות. הדברים האלה פשוט הוזזו הצידה בלעג או בהתעלמות שקשה בכלל לאמוד.

אני הייתי אפילו אומרת שהמצב הולך ומחמיר.  הוא לא משתפר, הוא ממש הולך ומחמיר, ואני רואה את הדברים לאורך השנים.

החוקים נהיים יותר גרועים, הסמכויות הולכות וגדלות, מספר המוסדות הולך וגדל, הגיוון של המוסדות הולך וגדל.

איך שלא תסתכלי, מאיזו זווית שלא תסתכלי, הדברים הולכים ומחמירים, לא הולכים ומשתפרים.

קישורים:

%d בלוגרים אהבו את זה: