יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה עשה שימוש פסול ונפסד במשרתו תוך שימוש לרעה בכוח המשרה וניצול התפקיד לרעה על מנת לסתום פיות ולהלך אימים על עיתונאית


במהלך חודש מאי 2014 חשפו העיתונאים מוטי לייבל ולורי שם טוב סקופים עיתונאיים נגד יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה, בהם נחשף מידע על עיקולים שהוטלו על המנכ"ל סילמן בשל חובות בלתי מוסדרים לעיריית כפר סבא, עיריית רמת השרון, עיריית הרצליה, משרד עוה"ד, כביש 6, ועד הבית. החובות נצברו לאורך תקופה ארוכה ויוסי סילמן סירב לשלם את חובותיו.

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה - תמונות הזויות של מנכל משרד הרווחה ההזוי - במקום לטפל בילדים ובהורים נפגעי משרדו - הוא עסוק בתנועות גוף הזויות

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה – תמונות הזויות של מנכל משרד הרווחה ההזוי – במקום לטפל בילדים ובהורים נפגעי משרדו – הוא עסוק בתנועות גוף הזויות

להלן קישורים לסקופים שפורסמו:

בתגובה לחשיפות הנ"ל, שפורסמו על בסיס עיתונאי ומכוח תפקיד עיתונאי, עשה המנכ"ל שימוש נלוז ומופקר בתפקידו, ופרסם באתר הפייסבוק סטטוס נגד האם לורי שם טוב וילדיה. הפרסום ע"י מנכ"ל משרד הרווחה מהווה עבירה חמורה. שכן, על פי החוק – נאסר על עובד מדינה לעשות שימוש במידע המובא בפניו, מתוקף תפקידו, לצרכיו האישיים, קל וחומר כאשר מדובר במנכ"ל משרד הרווחה, האמור לשמור בסודיות פרטים בעניין קטינים ומצבם האישי.

למעלה מכל ספק: חומרת הפרסום בפייסבוק של יוסי סילמן עולה מחמת זאת שהפרסום בוצע על ידי מנכ"ל משר הרווחה, בכבודו ובעצמו. ילדי הם הוצגו והוגדרו ברשת הפייסבוק כילדים ביסכון על ידי מנכ"ל משרד הרווחה, האמור לגונן עליהם ולשמור על פרטיותם. רק כדי לסבר את עיני הקורא, יוער, כי ילדיה של האם אינם ילדים בסיכון.

אתמול, 15/6/14, גרם יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה למעצר שווא של העיתונאית לורי שם טוב, תוך שהוא נותן הוראה למשטרת מרחב דן לבצע תנאי שחרור בערובה בניגוד לחוק.

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה עשה שימוש פסול ונפסד במשרתו, תוך שימוש לרעה בכוח המשרה וניצול התפקיד לרעה, הכל על מנת לסתום פיות ולהלך אימים נגד עיתונאים בניגוד חמור לחוק.

להלן מכתבו של עו"ד פנחס (פיני) פישלר למשטרת מרחב דן:

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

 

 

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין - מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן - לורי שם טוב - מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה - וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות - בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) - דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

פנחס (פיני) פישלר, עורך דין – מכתב תלונה לרפ"ק אבי אוחיון, סנ"ץ משה מועלם קצין אח"ם מרחב דן – לורי שם טוב – מעצר שווא וגרם נזקים, איזוק שלא לצורך והשגה – וכן דרישה לבחינת תנאי שחרור בערובה על ידי קצין אח"ם וראש משרד החקירות – בהיעדר סמכות להצבת תנאים תמוהים (254669/14) – דרישה לגנוז את התיק בעילת 'חוסר אשמה'

קישורים:

מוטי לייבל מוביל חברתי קורא לאשר גרוניס להתפטר לאחר שכשל בתפקידו לשפוט משפט צדק


מוטי לייבל מוביל חברתי קורא לאשר גרוניס להתפטר לאחר שכשל בתפקידו לשפוט משפט צדק

הפגנת הורים נגד חטיפת ילדיהם בכנס פרידה לנשיאה הילה גרסטל בראשות אשר גרוניס

בית ציוני אמריקה, 8/6/14

מוטי לייבל, מוביל חברתי:

אשר גרוניס שופט בית משפט עליון במדינת ישראל, ציפי לבני שרת המשפטים של מדינת ישראל, תפקחו את העיניים שלכם. מספיק לדאוג לתפקידים, מספיק לדאוג למסיבות.

יש פה רוע במדינה הזו והוא יכול להיעצר אצלכם במערכת המשפט. אבל מערכת המשפט שלכם מושפטת. כל מה שמעניין אתכם זה מי ישב בכסא של מי.

אשר גרוניס רוצה למנוע מהורים להפגין, את הזכות הלגיטימית להפגין שיחזירו להם את הילדים שלהם. אשר גרוניס תפסיק להיות חותמת גומי של הרווחה, מספיק להיות חותמת גומי של השופטים שלך. אנחנו מתחילים לחשוב שאתה לא מתאים להיות שופט בית משפט עליון במדינת ישראל, ואם אתה לא מוכן לטפל בעם, הגיע הזמן שתתנפנף מהכסא שאתה מחמם אותו, כי צדק אתה לא יודע לעשות. צדק זה ממך והלאה.

קישורים:

אנט גולד סבתא לתאומות חטופות משרד הרווחה לא מאפשר להורים לגדל ילדים


אנט גולד סבתא לתאומות חטופות משרד הרווחה לא מאפשר להורים לגדל ילדים

הפגנת הורים נגד חטיפת ילדיהם בכנס פרידה לנשיאה הילה גרסטל בראשות אשר גרוניס

בית ציוני אמריקה, 8/6/14

אנט גולד, סבתא לתאומות חטופות השוהות בכפיה במרכז חירום ויצ"ו הדסים אבן יהודה.

לא כל הסיפורים זה אותו דבר. יש ויש. אנחנו לא קיבלנו ספר מתי ילדים באים לעולם. לא קיבלנו ספר כשהיינו בהיריון 9 חודשים, אבל ברוך השם כשרוב הילדים באים הכל בסדר, אבל הרווחה לא רוצה שהכל יהיה בסדר, הם רוצים למלא את הפנימיות, את מרכזי החירום, לסמם את הילדים בסמים פסיכיאטריים.

בושה וחרפה! השיבו את הילדים בחזרה.

אנט גולד היא סבתא פעילה נגד הוצאת ילדים בכפיה ממשמורת ההורים. היא עלתה עם משפחתה לארץ הקודש, ומה רבה היתה אכזבתה כשגילתה שהדבר היחידי הקדוש בארץ הוא כסף. מדינת ישראל סוחרת בילדים לצרכי מילוי פנימיות ומוסדות הרווחה וחטפו את נכדותיה מהן היא מנותקת כבר שנה.

קישורים:

פרשת עבירות המין בדרום: עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה


פרשת עבירות המין בדרום - עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה

פרשת עבירות המין בדרום – עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה

פרשת עבירות המין בדרום: עובדים סוציאליים ידעו ולא עידכנו את המשטרה

היועצת המשפטית במשרד הרווחה הורתה לא לפתוח בחקירה

היועצת המשפטית במשרד הרווחה הורתה לא לפתוח בחקירה

יועצת משפטית במשרד הרווחה הורתה: לא להתלונן למשטרה

יועצת משפטית במשרד הרווחה הורתה: לא להתלונן למשטרה

ברווחה ידעו על מצבה ולא עשו כלום

ברווחה ידעו על מצבה ולא עשו כלום

האמת על הוצאת ילדים מבתים נורמטיביים על ידי משרד הרווחה – 17,000 ש"ח עבור כל ילד לחודש! לכו בעקבות הכסף…


האמת על הוצאת ילדים ממשפחות נורמטיביות על ידי שירותי הרווחה - לכו בעקבות הכסף

האמת על הוצאת ילדים ממשפחות נורמטיביות על ידי שירותי הרווחה – לכו בעקבות הכסף

17,000 ש"ח לחודש !

חטיפות ילדים במדינת ישראל ע"י עובדות סוציאליות -

רבבות ילדים נעקרים מבתיהם בישראל ע"י הרווחה. ממשפחות נורמטיביות, כאשר רוב המקרים הם על רקע מוחלשות כלכלית וחברתית של ההורים. במקום לסייע למשפחות בתוך הבית ובקהילה ממהרים לעקור ולנתק ילדים מרשות הוריהם. דבר הגורם לטראומה ולנזק בלתי הפיך לילד ולמשפחתו ולכל החיים. לעיתים הם נלקחים לכל החיים לאימוץ סגור הרסני ונפשע או שמוצאים לאומנה ולפנימיות מופרטות שם הם חשופים ובסיכון לפגיעות פיזיות ומיניות. זהו אסון אישי וחברתי רחב מימדים שמשפיע לא רק על המשפחות האלו, אלא על כולם, על כל אחד ואחת מאיתנו, ועל החברה בה אנו חיים.

17,000 ש"ח לחודש ! שהם 204,000 ש"ח לשנה עבור ילד! (כן על חשבוננו על חשבון משלם המיסים) מרוויחים על כל ילד שמוצא מביתו למרכז חירום מופרט, לפנימיות מופרטות, הרבה אנשים מרוויחים הון עתק על כל ילד, ובישראל עפ"י הרווחה מעל 10,000 ילדים נמצאים מחוץ לבית במוסדות מופרטים ובאומנה וכו.

ישנם אמהות שהעובדות הסוציאליות לקחו להן 4 ילדים! כלומר אנו משלמים 816,000 ש"ח לשנה עבור הילדים של האמא האחת הזו, במקום לעזור לה לגדל אותו בהרבה הרבה פחות!

תקציב משרד הרווחה עבור הוצאת ילדים מביתם הוא מילארדים! במקום לקצץ את התקציב הזה של ההשמה החוץ ביתית ולהעביר אותו לטיפול ועזרה למשפחה בתוך הבית בקהילה, יוצרים אסון חברתי רחב מימדים וטרגדיות אישיות.

תעריפי החזקה מעונות/מרכזי חרום משרד הרווחה

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם


לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם

מידי שנה תולש משרד הרווחה אלפי ילדים מהורים מוחלשים בבתי משפט, בדלתיים סגורות ללא ראיות כשהשופטים משמשים חותמות גומי לועדות החלטה דורסניות ומשפילות הרומסות את זכויות הילדים והוריהם, המתנהלות ללא סדרי דין, ללא ראיות כשסביב השולחן יושבים "מומחים" תאבי בצע של משרד הרווחה המדברים בשפה אחת ודברים אחדים כנגד הורים וילדיהם לצרכי סחר בילדים. כדי להצדיק את הפשעים נגד האנונושת שמבצעים רשויות הרווחה, מוכר משרד הרווחה סיסמאות ריקות מתוכן כגון: "עבודת קודש", "טובת הילד" ורודף את העיתונאים והבלוגרים שחושפים את פשעיו הנתעבים.

הילדים מופקרים במסגרות מופרטות חוץ ביתיות, ללא זכויות, חווים התעללות, אונס והזנחה – ואין מושיע. הפניות המרובות לשר הרווחה מאיר כהן, ומנכ"ל משרדו יוסי סילמן, נתקלים באזניים ערלות.

לימור לבנת החליטה להצטרף למאבק להשבת הילדים החטופים.

מתוך הקמפיין של השרה לימור לבנת:

ילדות הן לא מוצר!!!

אסור לשתוק!!!

276 ילדות ניגריות יצאו לפני חודש לבית ספרן – ולא חזרו. ארגון מוסלמי קיצוני, בשם בוקו חרם ("השכלה מערבית היא אסורה") חטף את הנערות מבית הספר כדי למכור אותן לתעשיית המין על מנת לממן קניית נשק לארגון. הארגון מתנגד באופן נחרץ להשכלת נשים ולחינוך מערבי, בטיעון שזה מנוגד לאסלאם.

ארגון אמנסטי התריע בפני השלטונות הניגריים כמה ימים לפני החטיפה על כוונותיו של ארגון הטרור, אך הן העדיפו לעצום את עיניהן.

אני קוראת לכולם להצטרף לקמפיין ולעלות גם תמונות.

יש לאמור בקול ברור ושאינו משתמע לשתי פנים: הגיע הזמן להחזיר את הילדות הביתה!

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם

- לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם.JPG הודעה

– לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם.JPG הודעה

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם - תגובות

לימור לבנת קוראת לשר הרווחה להחזיר את הילדים החטופים להוריהם – תגובות

קישורים:

צביקה בינדר פעיל חברתי: אני רוצה שבית המשפט לענייני משפחה יוריד את החותמת גומי מפקידת סעד – מחאת הורים מול בית ראש הממשלה להשבת ילדים חטופי רווחה


צביקה בינדר פעיל חברתי: אני רוצה שבית המשפט לענייני משפחה יוריד את החותמת גומי מפקידת סעד – מחאת הורים מול בית ראש הממשלה להשבת ילדים חטופי רווחה

8/5/14 הפגנת הורים מול בית ראש הממשלה נגד חטיפת ילדים מהוריהם, רח' שד' רוטשילד פ' הדר, קיסריה.

צביקה בינדר, דור שני לניצולי שואה, פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים:

משרד הרווחה הפך את הבן שלי לפושע.

אני רוצה שבית המשפט יוריד את החותמת גומי מפקידת הסעד.

מדינת ישראל סוחרת בילדים מאז קום המדינה.

רשויות הרווחה והמשפט הן מערכות אטומות. מערכות עם כוח דמיוני בלתי מוגבל. הם לא מקשיבים, לא שומעים. החלטות וועדת החלטה מתקבלות בבית המשפט כפסק דין סופי.

השופטים הם חותמות גומי על המלצות פקידות הסעד.

רשויות הרווחה חוטפות ילדים והמצב מחמיר ונהיה גרוע יותר. הסמכויות של העו"ס הולכות וגדלות, מספר המוסדות הולך וגדל, הגיוון של המוסדות הולך וגדל ומכל זווית שלא תסתכלו הדברים מחמירים.

צביקה בינדר ופעילים חברתיים נוספים נמצאים בקבוצת הפייסבוק הפתוחה "זעקת האימהות"

https://www.facebook.com/groups/crymothers

קישורים:

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

צביקה בינדר פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים בהפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה להשבת ילדים חטופים להוריהם 8/5/14

%d בלוגרים אהבו את זה: